მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება

 

ხილეთ სალიკვიდაციო კომისიის წევრები